Nr 1 /2016

Vi tillgängliggör temanumrets texter direkt. Resten av numret blir tillgängligt på nätet i vårt öppna arkiv när nästa nummer utkommer.

 

TEMA: ATT GÖRA RÄTT – ÄVEN NÄR INGEN SER PÅ

Gästredaktörer: Shirin Ahlbäck Öberg & Sten Widmalm

Shirin Ahlbäck Öberg & Sten Widmalm: Att göra rätt – även när ingen ser på

Anders Forssell & Anders Ivarsson Westerberg: Granskningens (glömda) kostnader

Paula Blomqvist: NPM i välfärdsstaten: hotas universalismen?

Christina Garsten & Kerstin Jacobsson: Transparency as ideal and practice. Labour market policy and audit culture in the Swedish public employment service

Shirin Ahlbäck Öberg, Thomas Bull, Ylva Hasselberg & Niklas Stenlås: Professions under siege

Sten Widmalm: After NPM, curb your enthusiasm for the Principal-Agent theory

Göran Sundström: Strategisk styrning bortom NPM

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Magnus Erlandsson: Linje eller kollegialitet – eller både ock?

LITTERATURGRANSKNINGAR
Susanna Birgersson: Det som förloras utåt ska vinnas inåt – Danmark från Kierkegaard till Kjærsgaard. Anmälan av Daniel Braw.

Björn Brenner: Islamist Governance Hamas Style: Readings from the Palestinian Experiment in Islamic Democracy. Anmälan av Anders Malm.

Christina Garsten, Bo Rothstein & Stefan Svallfors: Makt utan mandat – De policyprofessionella i svensk politik.
Anmälan av Patrik Ribe.

Roger Scruton: Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left. Anmälan av Johan Wennström.

 

Nummer 4/2015

Temanumret 4/2015 är nu äntligen ute! Redaktionen ber om ursäkt för förseningen.

Vi tillgängliggör temanumrets introduktionstext samt Astrid Hedins recension av Universitetsreform! direkt här nedan. Resten av numret blir tillgängligt på nätet i vårt öppna arkiv när nästa nummer släpps.

Nr 1/2016 utkommer i början av mars.

 

Magnus Jerneck & Björn Badersten: Redaktionen meddelar

TEMA: POLITIKENS SÄRART I EN TID AV MARKNADISERING

Gästredaktörer: Matilde Millares, Linda Nyberg & Urban Strandberg

Matilde Millares, Linda Nyberg & Urban Strandberg: Politikens särart i en tid av marknadisering

Linda Nyberg: Politikens handlingsutrymme och konkurrensens lagar. Nyliberala föreställningar om stat och marknad i tre konkurrensregelverk

Ulrika Winblad, Anna Mankell & Fredrik Olsson: Privatisering av välfärdstjänster: hur garanteras kvalitet i vård och omsorg?

Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson & Richard Öhrvall: Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

David Feltenius & Jessika Wide: Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet? Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg

Anja Svejgaard Pors: Digital forvaltning i det borgernære bureaukrati

ÖVERSIKTER OCH MEDDELANDEN

Johan Stenfeldt: Ideologisk orientering som lärprocess – Herbert Tingsten och erfarenheten

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Anders Lidström: Om förbundets roll och framtid

Rapporter från årsmötets arbetsgrupper

LITTERATURGRANSKNINGAR

Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Jonas Nycander & Gösta Wallin: Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Anmälan av Astrid Hedin.

Erik Ringmar: Liberal Barbarism: The European Destruction of the Palace of the Emperor of China.
Anmälan av Torbjörn Lodén.

Sara Kalm & Anders Uhlin: Civil Society and the Governance of Development: Opposing Global Institutions.
Anmälan av Susanne Wallman Lundåsen.

Monika Persson: The Dynamics of Policy Formation – Making Sense of Public Unsafety. Anmälan av Elin Wihlborg.

Nummer 3/2015

TEMA: POLITIK OCH FILM

Gästredaktör: Erik Hedling

Erik Hedling: Politik och film.

Ann-Kristin Wallengren: Tysk film efter muren. En tudelad historia.

Lars Gustaf Andersson: “Utopin blir bara bättre ju längre vi väntar på den”. Alexander Kluge och ‘Nachrichten aus der ideologischen Antike’.

Olof Hedling: ”För två ostburgare och en Coca-Cola”. Anteckningar om den europeiska film och TV-produktionens omflyttningar efter 1989.

Erik Hedling: Sargad segerherre på film. Churchill-berättelser på 2000-talet….395

UPPSATSER

Johan Karlsson Schaffer: Om urvalets problem: Att undervisa inom och
utom den politiska teorins kanon

JUBILEUMSESSÄ

Isak Hammar: Det ständiga fallet. Romarrikets fall som politisk resurs
i samtiden
.

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Magnus Erlandsson: Kvant eller kval – eller både och?

LITTERATURGRANSKNINGAR

Douglas Brommesson & Henrik Friberg-Fernros: Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en postsekulär tid. Anmälan av Daniel Braw.

Christian Norocel: Our People – A Tight-Knit Family under the Same Protective Roof: A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism. Anmälan av Anders Hellström.

Émile Zola: Jag anklagar: brev till republikens president. Anmälan av Erik Ringmar.

Joakim Scherp: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. Anmälan av Björn Östbring.

Nummer 2/2015

Nr 2/2015 har nu utkommit. Det är ett temanummer om alla riksdagspartierna. Med tanke på Almedalsveckan så görs detta nummer omedelbart tillgängligt för nedladdning.

Nummer 1/2015 har även i dagarna gjorts tillgängligt i arkivet.

 

UPPSATSER

Jonas Hinnfors & Malena Rosén Sundström: Ett val, tre arenor, åtta partier – en partianalys av riksdagsvalet 2014

Jonas Hinnfors: Socialdemokraterna: Från klar vaghet till vag klarhet

Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson: Ett liv efter Nya Moderaterna?

Karl Loxbo: Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus

Fredrika Lagergren & Maria Oskarson: Miljöpartiet: Med vittring på regeringsmakten

Mikael Sundström & Malena Rosén Sundström: Centerpartiet – samling efter den ideologiska stormen

Sofie Blombäck: Vänsterpartiet: Pådrivare eller pragmatiskt stödparti?

Svend Dahl: Folkpartiet och den förlorade mitten

Marie Demker: Kristdemokraterna: Bäst när det gäller – men hur länge?

Hanna Bäck & Johan Hellström: Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet

Johan P. Olsen: Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

 

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Magnus Erlandsson: Om skolans demokratiska uppdrag

 

LITTERATURGRANSKNINGAR

Holdo, Markus, 2014. Field Notes on Deliberative Democracy. Power and Recognition in Participatory Budgeting. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Anmälan av Kristina Boréus

Replik till Kristina BoréusMarkus Holdo

Brante, Thomas, 2014. Den professionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber. Anmälan av Ylva Hasselberg

Dawisha, Karen, 2014. Putin’s Kleptocracy – Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster. Review by Astrid Hedin

Karpowitz, Christopher F. & Mendelbaum, Tali, 2014. The Silent Sex: Gender, Deliberation & Institutions. Princeton: Princeton University Press. Anmälan av Johanna Rickne

Wallin, Pontus, 2014. Authoritarian Collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Växjö: Linnaeus University Press. Anmälan av Jan Teorell

Replik till Jan TeorellPontus Wallin

Nummer 1/2015

Nu utkommer nr 1/2015. Samtidigt görs nr 4/2014 fritt tillgängligt i tidskriftens digitala arkiv.

UPPSATSER
Johan P. Olsen: Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

Marcus Agnafors, Erik Amnå, Torbjörn Bergman, Magdalena Bexell, Ylva Stubbergaard, Elin Wihlborg & Björn von Sydow: Kommentarer
till Johan P. Olsen, “Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre”

Johan Hyrén: Lacan: subjektsteori & etik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Magnus Erlandsson: Citeringar och publiceringar statsvetarnas aktiekurser

LITTERATURGRANSKNINGAR
Line Säll: Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser. Om politik, makt och kunskap i det regionala samhällsbyggandet. Anmälan av Kristina Boréus

Åsa Bengtsson, Kasper M. Hansen, Ólafur Þ. Harðarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson: The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism.
Anmälan av Annika Fredén

Hans Wallengren: Socialdemokrater möter invandrare: arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden. Anmälan av Anders Persson

Kristin Ljungkvist: The Global City 2.0: An International Actor beyond Economism? Review by Jan Aart Scholte

Erik Lundberg: A Pluralist State? Civil Society Organizations’. Access to the Swedish Policy Process 1964–2009. Anmälan av Göran Sundström

Nummer 4/2014

Nu utkommer det försenade nr 4/2014. Nedan följer innehållsförteckningen. Samtidigt har nr 2 och nr 3 2014 gjorts tillgängliga i tidskriftens arkiv.

 

IN MEMORIAM
Håkan Magnusson, Anders Sannerstedt & Ylva Stubbergaard: Lennart Lundquist (1938–2014)

UPPSATSER
Maria Jansson & Maria Wendt: Pedagogik och politik: En introduktion

Cecilia Arensmeier & Ann-Sofie Lennqvist Lindén: Studenter som kunder och konsten att vara lärare – från frustration till självreflektion

Maria Wendt: ”Gör en analys!” Om studenters svårigheter att vetenskapligt analysera politik – och vad vi som lärare kan göra åt det

Björn Badersten: Att lära statsvetenskap – två ämnesdidaktiska utmaningar

Linda Murstedt: Genus och nation i statsvetenskap. Studenters tolkningar av två värdeladdade begrepp

FAVORITEN
Charlotte Fridolfsson: Om intelligensernas jämlikhet

Emil Persson: Stuart Halls ”Representation”: att studera populärkulturen som politiskt slagfält

Linda Ekström: Rätt text för rätt sak – om förutsättningar för att träna kritisk granskning av vetenskapliga texter

Ola Svenonius: Döden i seminariesalen

Elisabeth Olivius: Bortom ”kvinnofrågor” som sidospår? Om genusperspektiv på försoningsprocesser i undervisningen

JUBILEUMSESSÄ
Klas-Göran Karlsson: Vad lär historia? Historisk lärdom i teori och Ukrainakrisens praktik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Rapporter från arbetsgrupperna vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Lund, 8-10 oktober 2014

LITTERATURGRANSKNINGAR
Madestam, Jenny: Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier. Anmälan av Nicholas Aylott

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören: Nya svenska väljare. Anmälan av Martin Lindström

Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Anmälan av Mats Öhlén

CALL FOR PAPERS: Politikens särart i en tid av marknadisering

De offentliga verksamheterna har under de senaste decenniernas reformer genomgått omfattande förändringar såväl när det gäller villkor för politiskt beslutsfattande och förutsättningarna för samhällsstyrning som för medborgares möjligheter att utöva politiskt inflytande. Det har handlat om decentralisering och avreglering, om privatisering och konkurrensutsättning, nya styrformer liksom nya former av regleringar. Dessa har inneburit olika former av maktförskjutningar, såväl horisontella (från förvaltningar till organisationer och företag) som vertikala (från förvaltning till medborgare, liksom från nationell till regional/lokal nivå, men även från nationell nivå till EU).

Mycket talar för att välfärdsstatens nya utmaningar i mångt och mycket kretsar kring politikens villkor i en tid av marknadisering. För även om offentliga verksamheter i allt större utsträckning organiseras och styrs som om de vore privata företag finns det ändå något specifikt som skiljer dem åt; nämligen politikens särart och dess innebörd för den offentliga välfärdens möjligheter och förutsättningar. Till skillnad från privata företag innefattar de politiskt organiserade verksamheterna ett uppdrag i att sammanjämka olika demokratiska värden, liksom medborgares olika intressen och önskemål. Politiken innefattar därtill just medborgare, som till skillnad från kunder har särskilda rättigheter i fråga om hur politikens mål formuleras, men även i fråga om det sätt som dessa mål implementeras.

Vi i Swepsa-nätverket ”Förvaltning som business – marknadsanpassningens konsekvenser för processer, aktörer och värden” välkomnar artiklar till ett temanummer i Statsvetenskaplig tidskrift om välfärdsstatens nya utmaningar som på olika sätt berör frågor som denna utveckling aktualiserar. Mer specifikt lyfter vi fram tre bärande teman; det första gäller *implementering*, hur ser processerna ut när förvaltningen marknadiseras på olika områden? Vilka är de bärande aktörerna och vilka implikationer har deras agerande? Det andra gäller *värden och intressen*; hur främjas och utmanas centrala politiska värden och intressen som t.ex. styrning, ansvarsutkrävande, inflytande, rättssäkerhet? Kommer olika värden i inbördes konflikter och vad är i så fall implikationerna av det? Det tredje gäller *föreställningar och ideal*; hur påverkas demokratiidealen och synen på förvaltningens roll i förverkligandet av en demokratisk välfärdsstat.

Vänliga hälsningar,
Matilde Millares och Urban Strandberg

Skicka ditt abstract om max 500 ord senast den 9 januari 2015 till: matilde.millares@statsvet.su.se

CALL FOR PAPERS: Urban politik i Sverige – en forskningsagenda för 2020-talet

Forskning om lokal politik i Sverige kom i och med 1960-talets kommunalforskningsprogram redan från starten att präglas av ett tydligt fokus på kommunen i generell mening och gärna på den som fanns på landsbygden. Flera både större och mindre forskningsinsatser har därefter fördjupat kunskaperna om lokalpolitikens villkor. Parallellt med detta har befolkningsomflyttningar medfört en kontinuerlig expansion av städer och stadsregioner och allt tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta under kommande decennier. Prognoser visar att 80 procent av svenskarna år 2030 kommer att bo i de åtta största stadsregionerna (lokala arbetsmarknadsområdena) i Sverige.

I takt med städernas expansion, förbättrade kommunikationsmöjligheter och separering av platser för bostäder, arbete, konsumtion och rekreation är det numera mer relevant att tänka på städer i termer av funktionella stadsregioner som kan innefatta såväl tättbebyggda områden, mindre samhällen och ibland även ren glesbygd. Dessa regioner präglas av hög inre mobilitet varvid medborgarna kanske inte har en självklar identitetsmässig koppling till en specifik kommun. De kollektiva problemen sträcker sig ofta över kommungränsen och kan vara gemensamma för flera kommuner eller en hel stadsregion. Städer och stadsregioner är dessutom ofta starkt diversifierade och segregerade med kluster av såväl rikedom som utslagning och utsatthet. Inte sällan följer dessa såväl klass- som etnicitetsmönster. Allt detta är skäl för statsvetenskaplig forskning att bättre uppmärksamma de specifika villkor för lokal politik som råder i en urban och stadsregional kontext.

I jämförelse med andra europeiska länder och USA framstår den svenska urbanpolitiska forskningen som relativt underutvecklad. Till en del kan detta hänga samman med att kommun- och stadsforskning under lång tid drivits av departement och myndigheter för att mäta sakernas tillstånd i kommunerna. Ett resultat av detta har blivit omfattande empiritunga projekt med få och svaga kontaktpunkter med den internationella teoribildningen på området.

Visserligen finns några specialiserade forskningsmiljöer och dessutom har enstaka slagkraftiga forskningsinsatser gjorts även i vårt land men i allt väsentligt finns stora behov av att utveckla urbanpolitisk forskning om svenska förhållanden och särskilt i jämförelse med hur detta ser ut i andra länder. Stadsmiljöerna i Sverige har åtminstone hittills avvikit i flera avseenden från det som betraktas som normalt i den anglo-amerikanska forskningslitteraturen. Till en del hänger detta samman med starkare system för politisk styrning, stadsplanering och omfördelning av resurser. Sverige utmärker sig också genom andra värderingsmönster, t.ex. större grad av tillit mellan medborgare och till myndigheter, mindre grad av korruption och mer post-materialistiska värderingar. Många av de teorier som tillämpas i den internationella urbanpolitiska litteraturen har emellertid utvecklas i urbana sammanhang som ser annorlunda ut, främst i amerikanska och utomnordiska europeiska kontexter.

Med denna inbjudan vill vi samla existerande forskning och inspirera till nytänkande i fråga om forskning om lokal politik i urbana sammanhang i Sverige. Det handlar både om staden i dess mer begränsade mening som en tättbebyggd miljö och i den vidare betydelsen som stadsregion. Frågor kan t.ex. avse hur staden styrs; samspelet mellan offentliga och privata aktörer; hur det lokala medborgarskapet gestaltar sig i en stadsregional kontext; civilsamhällets organisering och politiskt deltagande i städerna; politiska attityder och väljarbeteende; kön, segregation och utanförskap i staden samt hur staten försöker reglera städer och stadsutveckling. Nytänkande i fråga om teori och empiri är särskilt välkomna. Vi ser gärna också komparativa analyser som relaterar politik i och om svenska städer till förhållanden i andra länder.

Vi har åtagit oss uppgiften att fungera som redaktörer för ett kommande specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift om urban politik i Sverige. Du som vill delta med ett bidrag är välkommen att skicka in en abstract omfattande ca 500 ord till undertecknade, senast den 31 januari 2015. Efter redaktionell bedömning väljs ett antal förslag ut, varefter författaren erbjuds att senast den 1 september 2015 sända in ett fullständigt artikelmanus enligt de anvisningar som gäller för publicering i tidskriften.

Varmt välkommen med ditt bidrag!

Anders Lidström
Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Jon Pierre
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet
E-post: jon.pierre@pol.gu.se