Nummer 4/2015

Temanumret 4/2015 är nu äntligen ute! Redaktionen ber om ursäkt för förseningen.

Vi tillgängliggör temanumrets introduktionstext samt Astrid Hedins recension av Universitetsreform! direkt här nedan. Resten av numret blir tillgängligt på nätet i vårt öppna arkiv när nästa nummer släpps.

Nr 1/2016 utkommer i början av mars.

 

Magnus Jerneck & Björn Badersten: Redaktionen meddelar

TEMA: POLITIKENS SÄRART I EN TID AV MARKNADISERING

Gästredaktörer: Matilde Millares, Linda Nyberg & Urban Strandberg

Matilde Millares, Linda Nyberg & Urban Strandberg: Politikens särart i en tid av marknadisering

Linda Nyberg: Politikens handlingsutrymme och konkurrensens lagar. Nyliberala föreställningar om stat och marknad i tre konkurrensregelverk

Ulrika Winblad, Anna Mankell & Fredrik Olsson: Privatisering av välfärdstjänster: hur garanteras kvalitet i vård och omsorg?

Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson & Richard Öhrvall: Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

David Feltenius & Jessika Wide: Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet? Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg

Anja Svejgaard Pors: Digital forvaltning i det borgernære bureaukrati

ÖVERSIKTER OCH MEDDELANDEN

Johan Stenfeldt: Ideologisk orientering som lärprocess – Herbert Tingsten och erfarenheten

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Anders Lidström: Om förbundets roll och framtid

Rapporter från årsmötets arbetsgrupper

LITTERATURGRANSKNINGAR

Anders Björnsson, Patrik Engellau, Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Jonas Nycander & Gösta Wallin: Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Anmälan av Astrid Hedin.

Erik Ringmar: Liberal Barbarism: The European Destruction of the Palace of the Emperor of China.
Anmälan av Torbjörn Lodén.

Sara Kalm & Anders Uhlin: Civil Society and the Governance of Development: Opposing Global Institutions.
Anmälan av Susanne Wallman Lundåsen.

Monika Persson: The Dynamics of Policy Formation – Making Sense of Public Unsafety. Anmälan av Elin Wihlborg.

Nummer 3/2015

TEMA: POLITIK OCH FILM

Gästredaktör: Erik Hedling

Erik Hedling: Politik och film.

Ann-Kristin Wallengren: Tysk film efter muren. En tudelad historia.

Lars Gustaf Andersson: “Utopin blir bara bättre ju längre vi väntar på den”. Alexander Kluge och ‘Nachrichten aus der ideologischen Antike’.

Olof Hedling: ”För två ostburgare och en Coca-Cola”. Anteckningar om den europeiska film och TV-produktionens omflyttningar efter 1989.

Erik Hedling: Sargad segerherre på film. Churchill-berättelser på 2000-talet….395

UPPSATSER

Johan Karlsson Schaffer: Om urvalets problem: Att undervisa inom och
utom den politiska teorins kanon

JUBILEUMSESSÄ

Isak Hammar: Det ständiga fallet. Romarrikets fall som politisk resurs
i samtiden
.

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Magnus Erlandsson: Kvant eller kval – eller både och?

LITTERATURGRANSKNINGAR

Douglas Brommesson & Henrik Friberg-Fernros: Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en postsekulär tid. Anmälan av Daniel Braw.

Christian Norocel: Our People – A Tight-Knit Family under the Same Protective Roof: A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism. Anmälan av Anders Hellström.

Émile Zola: Jag anklagar: brev till republikens president. Anmälan av Erik Ringmar.

Joakim Scherp: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. Anmälan av Björn Östbring.

Nummer 2/2015

Nr 2/2015 har nu utkommit. Det är ett temanummer om alla riksdagspartierna. Med tanke på Almedalsveckan så görs detta nummer omedelbart tillgängligt för nedladdning.

Nummer 1/2015 har även i dagarna gjorts tillgängligt i arkivet.

 

UPPSATSER

Jonas Hinnfors & Malena Rosén Sundström: Ett val, tre arenor, åtta partier – en partianalys av riksdagsvalet 2014

Jonas Hinnfors: Socialdemokraterna: Från klar vaghet till vag klarhet

Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson: Ett liv efter Nya Moderaterna?

Karl Loxbo: Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus

Fredrika Lagergren & Maria Oskarson: Miljöpartiet: Med vittring på regeringsmakten

Mikael Sundström & Malena Rosén Sundström: Centerpartiet – samling efter den ideologiska stormen

Sofie Blombäck: Vänsterpartiet: Pådrivare eller pragmatiskt stödparti?

Svend Dahl: Folkpartiet och den förlorade mitten

Marie Demker: Kristdemokraterna: Bäst när det gäller – men hur länge?

Hanna Bäck & Johan Hellström: Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet

Johan P. Olsen: Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

 

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Magnus Erlandsson: Om skolans demokratiska uppdrag

 

LITTERATURGRANSKNINGAR

Holdo, Markus, 2014. Field Notes on Deliberative Democracy. Power and Recognition in Participatory Budgeting. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Anmälan av Kristina Boréus

Svar på Kristina Boréus anmälanMarkus Holdo

Brante, Thomas, 2014. Den professionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber. Anmälan av Ylva Hasselberg

Dawisha, Karen, 2014. Putin’s Kleptocracy – Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster. Review by Astrid Hedin

Karpowitz, Christopher F. & Mendelbaum, Tali, 2014. The Silent Sex: Gender, Deliberation & Institutions. Princeton: Princeton University Press. Anmälan av Johanna Rickne

Wallin, Pontus, 2014. Authoritarian Collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Växjö: Linnaeus University Press. Anmälan av Jan Teorell

Replik till Jan TeorellPontus Wallin

Nummer 1/2015

Nu utkommer nr 1/2015. Samtidigt görs nr 4/2014 fritt tillgängligt i tidskriftens digitala arkiv.

UPPSATSER
Johan P. Olsen: Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

Marcus Agnafors, Erik Amnå, Torbjörn Bergman, Magdalena Bexell, Ylva Stubbergaard, Elin Wihlborg & Björn von Sydow: Kommentarer
till Johan P. Olsen, “Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre”

Johan Hyrén: Lacan: subjektsteori & etik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Magnus Erlandsson: Citeringar och publiceringar statsvetarnas aktiekurser

LITTERATURGRANSKNINGAR
Line Säll: Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser. Om politik, makt och kunskap i det regionala samhällsbyggandet. Anmälan av Kristina Boréus

Åsa Bengtsson, Kasper M. Hansen, Ólafur Þ. Harðarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson: The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism.
Anmälan av Annika Fredén

Hans Wallengren: Socialdemokrater möter invandrare: arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden. Anmälan av Anders Persson

Kristin Ljungkvist: The Global City 2.0: An International Actor beyond Economism? Review by Jan Aart Scholte

Erik Lundberg: A Pluralist State? Civil Society Organizations’. Access to the Swedish Policy Process 1964–2009. Anmälan av Göran Sundström

Nummer 4/2014

Nu utkommer det försenade nr 4/2014. Nedan följer innehållsförteckningen. Samtidigt har nr 2 och nr 3 2014 gjorts tillgängliga i tidskriftens arkiv.

 

IN MEMORIAM
Håkan Magnusson, Anders Sannerstedt & Ylva Stubbergaard: Lennart Lundquist (1938–2014)

UPPSATSER
Maria Jansson & Maria Wendt: Pedagogik och politik: En introduktion

Cecilia Arensmeier & Ann-Sofie Lennqvist Lindén: Studenter som kunder och konsten att vara lärare – från frustration till självreflektion

Maria Wendt: ”Gör en analys!” Om studenters svårigheter att vetenskapligt analysera politik – och vad vi som lärare kan göra åt det

Björn Badersten: Att lära statsvetenskap – två ämnesdidaktiska utmaningar

Linda Murstedt: Genus och nation i statsvetenskap. Studenters tolkningar av två värdeladdade begrepp

FAVORITEN
Charlotte Fridolfsson: Om intelligensernas jämlikhet

Emil Persson: Stuart Halls ”Representation”: att studera populärkulturen som politiskt slagfält

Linda Ekström: Rätt text för rätt sak – om förutsättningar för att träna kritisk granskning av vetenskapliga texter

Ola Svenonius: Döden i seminariesalen

Elisabeth Olivius: Bortom ”kvinnofrågor” som sidospår? Om genusperspektiv på försoningsprocesser i undervisningen

JUBILEUMSESSÄ
Klas-Göran Karlsson: Vad lär historia? Historisk lärdom i teori och Ukrainakrisens praktik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Rapporter från arbetsgrupperna vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Lund, 8-10 oktober 2014

LITTERATURGRANSKNINGAR
Madestam, Jenny: Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier. Anmälan av Nicholas Aylott

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören: Nya svenska väljare. Anmälan av Martin Lindström

Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Anmälan av Mats Öhlén