REDAKTION
Redaktionssekreterare och ansvarig utgivare
Professor Magnus Jerneck

Biträdande redaktionssekreterare
Björn Badersten

Redaktör litteraturgranskningar
Björn Östbring

Teknisk redaktör
Joshua Alvarez

Webbredaktör
Björn Östbring

Förbundsredaktör
Magnus Erlandsson

REDAKTIONSRÅD
Ledamöter (utsedda av Statsvetenskapliga förbundet)
Niklas Ekelund, Umeå
Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitetet
Edvard Deverell, Försvarshögskolan
Karl Loxbo, Linnéuniversitetet
Katarina Barrling, Uppsala
Niklas Eklund, Umeå
Mats Lindberg, Örebro
Carina Lundmark, Luleå
Ulf Mörkenstam, Stockholm
Elin Wihlborg, Linköping
Förbundsredaktör Magnus Erlandsson
Biträdande redaktionssekreterare Björn Badersten (utsedd av Fahlbeckska stiftelsen)
Redaktionssekreterare Magnus Jerneck (utsedd av Fahlbeckska stiftelsen)