REDAKTION
Redaktionssekreterare och ansvarig utgivare
Professor Magnus Jerneck

Biträdande redaktionssekreterare
Björn Badersten

Redaktör för litteraturgranskningar
Björn Östbring

Teknisk redaktör
Joshua Alvarez

Webbredaktör
Björn Östbring

Redaktör för förbundssidorna
Katarina Roos

REDAKTIONSRÅD
Ledamöter (utsedda av Statsvetenskapliga förbundet)
Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet
Susanne Wallman-Lundåsen, Mittuniversitetet
Edvard Deverell, Försvarshögskolan
Karl Loxbo, Linnéuniversitetet
Katarina Barrling, Uppsala universitet
Niklas Eklund, Umeå universitet
Mats Lindberg, Örebro universitet
Carina Lundmark, Luleå tekniska universitet
Jouni Reinikainen, Stockholms universitet
Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Peter Strandbrink, Södertörns högskola
Förbundsredaktör Katarina Roos, Umeå universitet
Biträdande redaktionssekreterare Björn Badersten (utsedd av Fahlbeckska stiftelsen)
Redaktionssekreterare Magnus Jerneck (utsedd av Fahlbeckska stiftelsen)