Adress
Statsvetenskaplig tidskrift
Box 52
221 00 Lund

E-post
statsvetenskaplig.tidskrift@svet.lu.se

Telefon
046-222 97 77 (Magnus Jerneck)
046-222 01 59 (Björn Badersten)
073-8001950 (Björn Östbring)

Fax
046-222 40 06

Plusgiro
27 95 65-6