Nr 2/2022. Tema: Barn, unga och demokrati

Nr 2/2022 finns nu tillgängligt i digital form, och vi hoppas att den tryckta versionen kan skickas från tryckeriet under nästa vecka.

TEMA: BARN, UNGA OCH DEMOKRATI

Jonathan Josefsson & Bengt Sandin: Inledning: Barn, unga och demokrati


Bengt Sandin, Johanna Sköld & Johanna Schiratzki: Var går gränsen för statens ansvar? Upprättelseprocessen för dem som ­vanvårdats i samhällsvård ur ett historiskt perspektiv på ­normalitet, aga och barns rättigheter


Anders Kassman & Johan Vamstad: Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället – en demokratifråga?


Jonathan Josefsson: Lyssnandets politik. Barns och ungas politiska representation i en tid av restriktiv migrationspolitik


Linde Lindkvist: Från välfärdsrättigheter till humanitär rätt. Om Sveriges roll i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, 1978–1989


Gunnel Gustafsson: Barns inkludering i demokratin. Nya värderingar och åtgärder sedan den allmänna rösträttens införande

UPPSATSER

Fredrik N G Andersson: Frivillig anpassning eller tvingande restriktioner? Överdödligheten, pandemibekämpningen och den ekonomiska utvecklingen i Europa under 2020


Gissur Ó Erlingsson & Anders Folkesson: Mellankommunal samverkan – är det värt det? En explorativ ansats 493


Kajsa Hammargård: EU:s nya ”därbyråkrati”? Svenska tjänstemäns dilemman under Frontex-uppdrag 2014–2017


Johan Wänström: Politisk styrning i små kommuner. Samma mönster som i stora?

LITTERATURGRANSKNINGAR

Robert Skidelsky: ­What’s Wrong with Economics: A Primer for the Perplexed. Anmälan av Benny Carlson


Anders Ivarsson Westerberg, Agneta Andersson, Eva Anskär, Daniel Castillo, Magnus Falk & Anders Forssell: Papper, pengar & patienter: ­Primärvården i administrationssamhället. Anmälan av Patrik Hall


Susanne Schattenberg: Brezhnev: The Making of a Statesman. Anmälan av Tony Ingesson


Anders Lidén: Diplomati i praktiken. Anmälan av Christer Jönsson

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Katarina Roos: Ett öppet vetenskapssystem: att plocka fler och större frukter i forskning?

Hela numret som PDF