Nr 3/2022

Nr 3/2022 finns nu tillgängligt i digital form, och den tryckta versionen skickas från tryckeriet inom kort.

UPPSATSER

Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg & Ulf Mörkenstam: Den samiska väljarkåren i val till Riksdagen. Deltagande och partival

Svante Janson & Svante Linusson: Problem med proportionella val i kommuner

Sanna Skärlund: Radio för alla? Inslag på engelska och andra språk i Sveriges Radios svenskspråkiga radioprogram

Katarina Roos, Olof Johansson & Lars Svedberg: Skolchefen – en gammal roll i förändrad skepnad

Sven Hort: 2021 års kyrkoval – noteringar och funderingar

Mikael Sandström: Politiska tjänstemän behövs, men på rätt plats

Anders Mellbourn: Expertis och politik – ekonomi och medicin 

Anders Persson: Israel-Palestinakonfliktens påverkan på antisemitism i Sverige. Världsbilder, delegitimering och tankestrukturer

ÖVERSIKTER & MEDDELANDEN

Mats Lundahl: Ett presidentmords politiska ekonomi

ESSÄ

Ylva Hasselberg: Eli Heckscher som politisk varelse

LITTERATURGRANSKNINGAR

Martin Indyks ­Master of the Game. Henry Kissinger and the Art of Middle East Diplomacy. Anmälan av Anders Lidén

Sara Kristofferssons Hela havet stormar. Fallstudie inifrån en myndighet. Anmälan av Sten Widmalm 

Sara Kristofferssons Hela havet stormar. Fallstudie inifrån en myndighet. Anmälan av Erik J Olsson

Gina Gustavssons Du stolta, du fria: Om svenskarna, Sverigebilden och folkhälso­patriotismen. Anmälan av Inger Österdahl

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Katarina Roos: Förväntningarnas plats i partival

Hela numret som PDF.