Nr 1/2022: Temanummer om svenska lärosäten

Efter många förseningar kommer den tryckta versionen av  1/2022 inom kort att skickas ut till prenumeranter. Vi beklagar fördröjningen!

TEMA: SVENSKA LÄROSÄTEN

Shirin Ahlbäck Öberg, Mikael Börjesson & Johan Boberg: Svenska lärosäten – organisering, finansiering, positionering

Johan Boberg: Lärosätenas interna organisation. Kollegialitet, demokrati och linjestyrning

Ola Agevall & Gunnar Olofsson: Lärare och forskare vid svenska lärosäten under 2000-talet

Martin Gustavsson: Från automatisk uppräkning till automatiska avdrag. Finansieringsmodeller för högre utbildning 1958–2021

Mikael Börjesson: Lärosäten och forskningsfinansiärer

Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg: Avkollegialiseringen av svenska lärosäten. En analys av statliga universitet och högskolor

Mikael Börjesson, Moa Lindqvist & Rebecka Göransdotter: Den högre utbildningens organisation och finansiering i stöpsleven. Ställningstaganden till Strutens huvudbetänkande

ÖVERSIKTER OCH MEDDELANDEN

Leif Johansson: Statsvetarprofessorer i Sverige 1890–2018. En tabellarisk sammanställning

Linnea Andersson Formgren, Arjen Boin, Magnus Ekengren, Alina Engström, Marte Luesink, Mark Rhinard, Henry Shields, Swapnil Vashishtha Förvaltningspolitiska Betraktelser: Orsakerna till EU-ländernas skilda hantering av Covid-19-krisen. En forskningsagenda för jämförande studier

ESSÄ

Anders Burman: Hannah Arendts ”Människans villkor”

LITTERATURGRANSKNINGAR

Annika Berg, Urban Lundberg & Mattias Tydén: En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975. Anmälan av Cecilia Jonsson

David Larsson Heidenblad: Den gröna vändningen. En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden. Anmälan av Åsa Knaggård

Lars Calmfors: Mellan forskning och politik. 50 år av samhällsdebatt. Anmälan av Anders Mellbourn

Knut Dørum, Mats Hallenberg & Kimmo Katajala (red.): Bringing the people back in. State building from below in the Nordic countries ca. 1500–1800. Anmälan av Christopher Pihl

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Katarina Roos: Vetenskapsrådets pilotutvärdering av svensk statsvetenskaplig forskning: förväntas framtidens statsvetare bli stand-up-komiker?

HELA NUMRET SOM PDF