Nummer 1/2015

Nu utkommer nr 1/2015. Samtidigt görs nr 4/2014 fritt tillgängligt i tidskriftens digitala arkiv.

UPPSATSER
Johan P. Olsen: Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

Marcus Agnafors, Erik Amnå, Torbjörn Bergman, Magdalena Bexell, Ylva Stubbergaard, Elin Wihlborg & Björn von Sydow: Kommentarer
till Johan P. Olsen, “Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre”

Johan Hyrén: Lacan: subjektsteori & etik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Magnus Erlandsson: Citeringar och publiceringar statsvetarnas aktiekurser

LITTERATURGRANSKNINGAR
Line Säll: Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser. Om politik, makt och kunskap i det regionala samhällsbyggandet. Anmälan av Kristina Boréus

Åsa Bengtsson, Kasper M. Hansen, Ólafur Þ. Harðarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson: The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism.
Anmälan av Annika Fredén

Hans Wallengren: Socialdemokrater möter invandrare: arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden. Anmälan av Anders Persson

Kristin Ljungkvist: The Global City 2.0: An International Actor beyond Economism? Review by Jan Aart Scholte

Erik Lundberg: A Pluralist State? Civil Society Organizations’. Access to the Swedish Policy Process 1964–2009. Anmälan av Göran Sundström