Barn, unga och demokrati, nr 2/2022, red. Jonathan Josefsson & Bengt Sandin.

Svenska lärosäten, nr 1/2022, red. Shirin Ahlbäck Öberg, Mikael Börjesson & Johan Boberg.

Hur mår den amerikanska demokratin?, nr 4/2021, red. Frida Stranne.

Coronapandemin – beslutsfattande under svåra förhållanden, nr 5/2021, red. Magnus Jerneck.

Det exceptionella Amerika – dåtid/nutid, nr 5/2020, red. Ulf Zander.

Underrättelseanalys, nr 3/2020, red. Johan Matz.

Krishantering, förvaltning och statsvetenskap, nr 4/2019, red. Edward Deverell & Eva-Karin Olsson

Political Communication in the 2018 Swedish Election Campaign, nr 3/2019, red. Henrik Oscarsson & Jesper Strömbäck.

Kommunen i EU, nr 5/2018, red. Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren & Maria Strömvik.

Idéanalys, nr 2/2018, red. Evert Vedung.

Historiska jubileer, nr 4/2017, red. Klas-Göran Karlsson.

Urban politik, nr 3/2017, red. Anders Lidström & Jon Pierre.

Modernisation of Government, nr 1/2017, red. Tomas Bergström, Louise Bringselius, Irvine Lapsley & Anna Thomasson.

Statsvetenskap och krig – Forskning för en osäker tid, nr 4/2016, red. Håkan Edström.

Att göra rätt – även när ingen ser på (Om granskning, styrning och NPM), nr 1/2016, red. Shirin Ahlbäck Öberg & Sten Widmalm.

Politikens särart i en tid av marknadisering, nr 4/2015, red. Matilde Millares, Linda Nyberg & Urban Strandberg.

Politik och film, nr 3/2015, red. Erik Hedling.

Partierna och riksdagsvalet 2014, nr 2/2015, red. Jonas Hinnfors & Malena Rosén Sundström.

Pedagogik och politik, nr 4/2014, red. Maria Jansson & Maria Wendt.

Partisystemets förändringar, nr 1/2014, red. Magnus Hagevi.

Demokrati och autokrati, nr 4/2013, red. Michael Wahman.

Litteratur och politik, nr 3/2012, red. Paul Tenngart.